TatraCity je realitným projektom Tatrabanky. Obsahoval obytný blok a administratívu Tatrabanky. Architektom projektu bol arch. Závodný. Našou úlohou bolo vytvoriť vizualizácie projektu pre marketing. Beh projektu riadila dcérska firma Tatrabanky TatraResidence.

© 2018 ATHE studio - All Rights Reserved