V rámci prestavby priestoru pred hlavnou železničnou stanicou bolo v pláne preniesť funkciu stanice do podzemia. Teraz túto náplň obsluhuje prístavba, či skôr predstavba, ktorá by bola odstránená a tým by sa očistila historická budova stanice, ktorá by následne bola zrekonštruovaná do pôvodnej podoby. Preto odbavovacia hala by bola presunutá do podzemia v nadväznosti na plánované nákupné centrum, a na teréne by zostal park a nástupný voľný priestor pred historickou budovou stanice. Samozrejme aj z povrchu by sa dalo dostať do podzemnej haly priamo, bez nutnosti prechodu cez nákupné centrum a práve takýto nástup bol prezentovaný v animácii, ktorú sme spracovali pre investora projektu IPR Slovakia, podľa projektu arch. Marka.

© 2018 ATHE studio - All Rights Reserved