Seriál - Nároky na stavbu, alebo aké vlastnosti konštrukcie sú dôležité...

Postaviť dom sa dá rôznym spôsobom, z rôznych materiálov a konštrukcií. Všetky spôsoby môžu byť dobré. Ale dobré v akom zmysle, aké parametre sú dobré? Čo to je, dobrý dom? Je to lacný dom? Je rýchlo postavený? Je pekný? Dlho vydrží? Je tam v zime teplo a v lete v ňom bez problémov vydržíte? Má veľa alebo málo svetla v interiéri? Treba málo kúriť a nemuselo sa dať veľa do drahej technológie ? Je v ňom príjemne?... Sú to subjektívne a objektívne kritériá...

Na stavby na bývanie sú kladené aj presne stanoviteľné požiadavky, ktoré sa posudzujú aj v rámci stavebného konania. Nebudem vás obťažovať napríklad statikou, ale dnes sa už hádam každý stretol napríklad so súčiniteľom teplotnej vodivosti, pri vlastnostiach okien sú uvádzané stále dookola... Jedným z posudzovaných okruhov (podčiarkujem, jedným z mnohých) sú stavebno-fyzikálne vlastnosti. Aké vlastnosti sa sledujú ? Pre potreby projektu pre stavebné povolenie sa výpočtom na základe známych hodnôt a vlastností stavebných materiálov a konštrukcií , dokladujú tieto hodnoty:

 1. tepelnoizolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie – tu sa sledujú dosiahnuté hodnoty tepelného odporu konštrukcií R, alebo súčiniteľ tepelnej vodivosti U. V skratke ide o hrúbku a druh zateplenia...(Puristi a technici nech ma neťahajú za slovo, vieme že nejde iba o polystyrén, ale o celkovú vlastnosť napr. steny udržať teplo dnu) Dôležité je, že pre rôzne druhy konštrukcií sú predpísané iné hodnoty – vychádzajú z logiky veci. Cez stenu nám uniká menej tepla ako cez rovnú strechu, lebo teplo má v povahe stúpať nahor... Teraz platné hodnoty pre súčiniteľ tepl. vodivosti a odpor sú:

  a stena U=0,22 W/m2K R=4,4 m2K/W
  b plochá a šikmá strecha do sklonu 45° U=0,1 W/m2K R=9,9 m2K/W
  c strop pod nevykurovaným priestorom U=0,15 W/m2K R=6,5 m2K/W
  d podlaha na teréne   R=2,5 m2K/W

   

 2. Výmena vzduchu v miestnosti – pre vytvorenie dobrej klímy potrebujeme mať vo vnútri teplo, ale nemal by tam byť, s prepáčením, smrad. Preto sa sleduje potreba výmeny vzduchu v interiéri v závislosti na množstve ľudí, ktorí tam žijú a veľkosti vetraného priestoru. V podstate ide o výmenu litrov vzduchu za hodinu...

 3. Hygienické vlastnosti – minimálna teplota vnútorného povrchu – nikto nechce plesne, a preto sa sleduje a počíta teplota vnútorných povrchov, aby nemohli vzniknúť. Pri zamýšľanej teplote vo vnútri 20°C a vlhkosti vzduchu 50% je prahová teplota pre vznik plesní 12,6°C a pre kondenzovanie vody na povrchu – rosný bod – 9,26°C. Všimnite si, že je to rovnica o troch neznámych – vždy tam vystupuje teplota v interiéri, vlhkosť v interiéri , ktoré sa môžu v praxi líšiť. Ak by sme uvažovali, že teplota nebude 20 ale 18°C, ide o pokles iba o 10% a ak by vlhkosť vzduchu v izbe nebola 50 ale 60%, nárast je o 20%! A tých 60% je v interiéri ešte stále dosť častý jav... A kde je tá tretia neznáma? To je ten výsledok, či máme pleseň, alebo nie.

 4. Maximálne množstvo energie potrebnej na vykurovanie – táto hodnota je asi najväčšou „neznámou“. Komplikovane sa vysvetľuje a ešte komplikovanejšie ráta. Závisí od množstva veličín – od tvaru budovy (poschodový dom má z tohto hľadiska lepšie vlastnosti, lebo v zásade ide o pomer obalu domu k jeho vnútornému objemu – čím je menej objemu a viac obalu, tým horšie parametre budova v tomto zmysle má), od preslnenia otvormi (ide o tepelné zisky, ak máte na juh veľké okno, ktorým vám prichádza slnečné teplo do interiéru, ste na tom lepšie, ako sused, ktorý to okno má na sever, a musí o to viac kúriť), čiže ide aj o orientáciu na svetové strany, či ste od severu chránený alebo nechránený napr. kopcom, svahom, ide o prevládajúce vetry, zatienenie pozemku a stavby vedľajšou stavbou alebo terénom, ide o spôsob vykurovania a jeho technológiu (elektrické vykurovanie, tepelné čerpadlá, solárne panely ap.)... Dosť komplikovane sa to počíta a aj preto sa nedá klientovi jednoducho zodpovedať jednoduchá otázka – aké budú mesačné náklady na vykurovanie? Čo vieme povedať s istotou je, že rozhodne miniete viac za ohrev teplej úžitkovej vody ako za kúrenie! Toto je jedna veľká pravda. Domy, ktoré staviame, od 1. Januára musia spĺňať novú, prísnejšiu teplo-technickú normu, podľa ktorej sme v najhoršom prípade v pásme ultranízkoenergetických stavieb. Naozaj vás najviac bude stáť ohrev teplej vody. Klient sa hneď spýta – Koľko? Na to sa dá povedať – koľko teplej vody spotrebujete? A sme tam, kde sme boli. Niekto sa sprchuje, iný kúpe, niekto umýva riad v ruke, iný v umývačke. Potreba tepla je u každého iná, preto sa počíta s normovanou spotrebou a preto je toto číslo – množstvo potrebnej energie, do istej miery administratívnym číslom. Môžeme si o ňom myslieť čo chceme, ale splniť ho musíme, inak nedostaneme stavebné povolenie, neskolaudujeme ap.

Ešte Vám sem uvediem link na literatúru (pdf prednášky na stavebnej fakulte STU), kde si tieto fakty môžete overiť a už vám dám nateraz pokoj - http://www.svf.stuba.sk/docs//web_k...

Možno sú niektoré údaje v prednáške už staršie, je to z roku 2013, ale princíp je stále platný...

S pozdravom
ing.arch. Roman Kutiš
zastúpenie Atrium pre Bratislavu a západné Slovensko